Làithean
DAYS
An Gearran
FEBRUARY
2022
EVENTS
SAXON

CELTIC

HIJRI

HEBREW

HINDU
Solmonath
SOLMONTH
1578
Rivros
RIÙR
3048
جمادى الآخرة
JUMADA AL-AKHIRA
١٤٤٣
שְׁבָט
SHEVAT
5782
पौष
PAUSHA
2078
Di-Màirt
TUESDAY
1 NEW MOON Chinese New Year St Brigit Imbolc 1230٢٨30 | לK15
Di-Ciadain
WEDNESDAY
2 Là Fhèill Brìghde Candlemas Groundhog Day (US) 13Anagantios
NAGHAID
3048
٢٩אֲדָר
ADAR
5782
माघ
MAGHA
2078
Di-Ardaoin
THURSDAY
3 High Winter 142رجب
RAJAB
١٤٤٣
2 | בS3
Di-hAoine
FRIDAY
4 Middwinterdæg 153٢3 | גS4
Di-Sathairne
SATURDAY
5 Vasanta Panchami 164٣4 | דS5
Di-Dòmhnaich
SUNDAY
6 Waitangi Day (NZ) 175٤5 | הS6
Di-Luain
MONDAY
7 186٥6 | וS7
Di-Màirt
TUESDAY
8 197٦7 | זS8
Di-Ciadain
WEDNESDAY
9 208٧8 | חS8
Di-Ardaoin
THURSDAY
10 219٨9 | טS9
Di-hAoine
FRIDAY
11 2210٩10 | יS10
Di-Sathairne
SATURDAY
12 2311١٠11 | יאS11
Di-Dòmhnaich
SUNDAY
13 2412١١12 | יבS12
Di-Luain
MONDAY
14 St Valentine 2513١٢13 | יגS13
Di-Màirt
TUESDAY
15 Lupercalia 2614١٣14 | ידS14
Di-Ciadain
WEDNESDAY
16 FULL MOON 2715١٤15 | יהS15
Di-Ardaoin
THURSDAY
17 2816١٥16 | יוK1
Di-hAoine
FRIDAY
18 2917١٦17 | יזK2
Di-Sathairne
SATURDAY
19 Hrethmonath begins Hrethmonath
RETHEMONTH
1578
18١٧18 | יחK3
Di-Dòmhnaich
SUNDAY
20 219١٨19 | יטK4
Di-Luain
MONDAY
21 320١٩20 | כK5
Di-Màirt
TUESDAY
22 Caristia 421٢٠21 | כאK6
Di-Ciadain
WEDNESDAY
23 522٢١22 | כבK7
Di-Ardaoin
THURSDAY
24 623٢٢23 | כגK8
Di-hAoine
FRIDAY
25 724٢٣24 | כדK9
Di-Sathairne
SATURDAY
26 825٢٤25 | כהK10
Di-Dòmhnaich
SUNDAY
27 926٢٥26 | כוK12
Di-Luain
MONDAY
28 Maha Shivratri 1027٢٦27 | כזK13
<<--Home Page